• Deska kompozytowa ogrodzeniowa szczotkowana ciemny brąz 15x140

Deska kompozytowa ogrodzeniowa szczotkowana ciemny brąz 15x140

  • Kod produktu: deska_ogrodzeniowa_szczotkowana_ciemny_braz
  • Dostępność: 1000

Cena za metr bieżący: 28.97 zł
Jeżeli jesteś zainteresowany kupnem produktu w dowolnym wymiarze na metry bieżące, skontaktuj się z nami:
Kliknij tutaj

Wysokość: 15 mm

Szerokość: 140 mm

Długość: 2600mm; 3200mm; 4000mm; na dowolny wymiar dopłata +8%

Waga: 1,6 kg/m.b.

Cena odnosi się do metra bieżącego deski ogrodzeniowej/sztachetowej.

Czas oczekiwania 30-40 dni roboczych.


Firma DEKARD Sp. z o.o. udziela standardowej gwarancji 12-miesięcznej oraz 20-letniej gwarancji na gnicie i butwienie.
Gwarancja standardowa obejmuje następujące uszkodzenia:
- pęknięcie materiału, nie uwzględnia natomiast takich uszkodzeń, które powstały wskutek montażu niezgodnego z instrukcją i zaleceniami producenta lub wynikające z wad konstrukcji budynku, na których dokonano montażu
- absorpcję wody spowodowaną rozwarstwieniem kompozytu nie będące efektem wadliwego montażu
- wady związane z utratą koloru niebędące wynikiem naturalnego starzenia się kompozytu


WARUNKI GWARANCJI
1. Warunkiem gwarancji jest bezwzględne zastosowanie się do zaleceń producenta, które odnoszą się do konserwacji, sposobu użytkowania oraz montażu zgodnego z instrukcją producenta.
2. Reklamacja będzie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej prawidłowego zgłoszenia w miejscu zakupu. Warunkiem poprawnego zgłoszenia reklamacyjnego jest doręczenie niezbędnej dokumentacji tj.: dowodu zakupu, opisu wady wraz z dokumentacją fotograficzną umożliwiającą stwierdzenie jednoznacznej wady produktu.
3. Producent zastrzega sobie prawo do oględzin miejsca zamontowania produktu przed zatwierdzeniem wad objętych gwarancją.
4. W przypadku uwzględnienia reklamacji producent zobowiązuje się do dostarczenia na własny koszt produktów mających zastąpić produkty wadliwe.
5. Gwarancja nie obejmuje:
- uszkodzeń, które zostały spowodowane zjawiskami ekstremalnymi tj. klęska żywiołowa
- odbarwień powstałych na skutek kontaktu z substancjami, które nie powinny wchodzić w kontakt z produktem (tłuszcze itp.)
- zmian w wymiarach produktów nie przekraczających 1% wymiarów deklarowanych przez producenta
- zmian w kolorze wynikających z naturalnego starzenia materiału
- różnic kolorystycznych pomiędzy różnymi partiami produkcyjnymi
- uszkodzeń mechanicznych wynikających z nieprawidłowego użytkowania tarasu
- miejscowych zmian kolorystycznych wynikających z oddziaływania w tym samym czasie niejednorodnej siły czynników atmosferycznych np. przy
zadaszeniu części tarasu
- zmian fizycznych wynikających z normalnego użytkowania systemu
6. Producent nie pokrywa dodatkowych kosztów związanych z reklamacją jego produktów poza wymienionymi w warunkach gwarancji.
7. Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują jedynie w przypadku pełnego uregulowania należności z tytułu sprzedaży.
8. Gwarancja obowiązuje na terenie Unii Europejskiej.